Pro odstranění organických depozitů a starých laků z ocelolitinové konstrukce vodního díla byl využit laser ROD 1000. Tato metoda byla zvolena s ohledem na důležité požadavky – minimalizovat znečištění okolí abrazivními částicemi a zachovat stávající kotvící profil pro připravení povrchu pro nový nátěr.

Laser ROD 1000 umožňuje přesné a účinné odstranění organických depozitů a starých laků z ocelolitinové konstrukce. Vzhledem k tomu, že laserová metoda nevyužívá abrazivní částice, minimalizuje se riziko znečištění okolí a šetří se stávající kotvící profil povrchu. Tím je zajištěna optimální příprava povrchu pro nanesení nového nátěru.

Použití laseru ROD 1000 zapříčiní efektivní odstranění organických depozitů a starých laků, a to bez poškození stávajícího povrchu. Tento proces splňuje všechny požadavky na ochranu okolí a přípravu povrchu pro nový nátěr.


Za poskytnutí case study děkujeme našemu zákazníkovi poskytujícímu služby laserového čištění Lsrservices.

Translate »