Laser Quantum

Firma Narran je výhradním distributorem kontinuálních vlnových a ultrarychlých laserových zdrojů pro vědecké a průmyslové aplikace v ČR

Laser Quantum, společnost Novanta, je důvěryhodným technologickým partnerem lékařských a pokročilých průmyslových OEM (výrobců originálních zařízení) s hlubokými odbornými znalostmi v oblasti fotonických technologií.

Laser Quantum je světový výrobce vysoce kvalitních polovodičových a ultrarychlých laserových zdrojů. Výrobky společnosti Laser Quantum jsou známé svou spolehlivostí, kompaktností, vynikajícím výkonem a dlouhou životností. Výrobky s jejich patentovanou technologií najdete v laboratořích a integrovaných do systémů a strojů po celém světě pro mnoho aplikací. Uspořádání potřeb každé aplikace je při výzkumu a designu zásadní pro dosažení výjimečných laserů.

Využití laserů Laser Quantum

Biomedicínské zobrazování Biomedicínské zobrazování zahrnuje širokou škálu technik pro použití ve výzkumu a klinické oblasti pro monitorování a vizualizaci buněk a tkání. Tyto aplikace jsou podrobně popsány na stránkách aplikací.
Fluorescenční zobrazování Přítomnost fluorescenčních proteinů v biologických vzorcích nebo častěji pomocí fluorescenčních barviv k barvení vzorku před prohlížením může zobrazení vzorku pomocí fluorescence výrazně zlepšit rozlišení oproti jiným metodám mikroskopie.
Brillouinův rozptyl Brillouinův rozptyl je nepružný rozptyl světla v médiu, když narazí na časově proměnnou hustotu indexu lomu uvnitř média, ve kterém se pohybuje.
Laserová Dopplerovská velocimetrie (LDV) Laserová dopplerovská anemometrie nebo LDA, laserová dopplerovská velocimetrie (LDV) je technika pro měření rychlosti proudění tekutiny.
Interferometrie Interferometrie je obecný termín používaný k popisu technik využívajících světelné vlny ke studiu malých rozdílů v posunutí.
Holografie a holografické úložiště Holografie je metoda zaznamenávání obrazu objektů tak, že při pozdějším zobrazení se jeví jako trojrozměrný.
Litografie Litografie je metoda tisku, která používá spíše ploché desky než leptané nebo vyřezávané desky nebo matrice.

Proč si vybrat laserové řešení společnosti Laser Quantum

Design a zpracování

Cílem společnosti je poskytovat všem zákazníkům výjimečně navržené produkty, které překračují jejich očekávání. Díky tomuto odhodlání má Laser Quantum záviděníhodný objem opakovaných objednávek a zákazníků s mnoha laserovými kvantovými systémy v jejich laboratořích.

Životní prostředí a komunita

Laser Quantum se úspěšně stal světovým výrobcem laserů ve fotonickém průmyslu. Jako společnost však uznává odpovědnost a závazek k ochraně a zlepšování prostředí pro budoucí generace, což je důležité pro jejich zákazníky, dodavatele, zaměstnance a komunity, ve kterých působí.

Kvalita

Lasery jsou postaveny s pečlivými kontrolami prochází robustním testovacím systémem. Kvalita je základem všech produktů společnosti a systém řízení kvality (QMS) udržuje certifikaci BS EN ISO 9001: 2015 pro design, výrobu a podporu laserů pro fotonický průmysl.

Široké spektrum aplikací

Lasery společnosti Laser Quantum se používají v mnoha různých aplikacích napříč průmyslovým a vědeckým výzkumem a mají mnoho definujících vlastností, které vyhovují prostředí, ve kterém jsou umístěny. Pochopení potřeb každé aplikace je zásadní při navrhování a vývoji fotonických řešení, aby bylo zajištěno, že každý laser má požadované výkonové charakteristiky .

Translate »