Provedeme bezpečnostní audity na místě, abychom zajistili, že vaše lasery fungují bezpečně a v souladu s normou ČSN 60825. Naším cílem je pomoci vám vytvořit co nejbezpečnější pracovní prostředí pro vaše zaměstnance.


Audit laserových strojů Cílem auditu je zajistit, aby systémy splňovaly platné bezpečnostní a provozní normy a platné směrnice. K měření laserového záření a přesné kvantifikace emisí záření použijeme specifické přístroje.
Audit prostor s laserem Audit zahrnuje několik oblastí: měření těsnění, ověření klasifikace a uspořádání strojů, kontrola technických specifikací a / nebo společných a osobních ochranných prostředků
Máte zájem o audit laserové bezpečnosti? Ozvěte se nám
Pavel Dvoracek Narran
Ing. Pavel Dvořáček
audity, školení, aplikace, produkty – laserové stroje, optomechanika
+420 777 618 751
Volejte nonstop 24/7

Audit laserové bezpečnosti určí míru rizika a zařazení pracoviště do bezpečnostní třídy I až IV.


TŘÍDA 1 – Bezpečné.

TŘÍDA 1M – Bezpečné za předpokladu, že se nepoužívají optické přístroje.

Viditelné lasery třídy 2 – Bezpečné pro náhodnou expozici (<0,25 s).

TŘÍDA 3R – Není bezpečné. Nízké riziko.

TŘÍDA 3B – Nebezpečná. Prohlížení difúzního odrazu je bezpečné.

TŘÍDA 4 – Nebezpečná. Prohlížení difúzního odrazu je také nebezpečné. Nebezpečí požáru.


Byla by úprava stroje nebo pracoviště příliš nákladná z hlediska bezpečnosti?

Na základě zjištěných skutečností vám navrhneme, jak upravit pracoviště či zařízení tak, aby splňovalo požadovanou třídu bezpečnosti. Můžeme navrhnout a dodat ochranné pomůcky.

Školení zaměstnanců a snížení rizika úrazu laserovým zářením.
Analýza a zpráva o hodnocení rizik
Revize štítkování pro laserovou klasifikaci a výrobní data
Revize použití OOP pro normální provoz a údržbu
Kontrola standardních provozních postupů u pracovníků zodpovědných za bezpečnost
Translate »