Dantec Dynamics

Firma Narran je výhradním českým distributorem společnosti Dantec Dynamics, předního světového dodavatele přístrojů pro měření průtoku a charakterizaci částic.

Společnost Dantec Dynamics se specializuje na vývoj, výrobu a aplikační podporu měřicích systémů, které získávají a analyzují údaje o fyzikálních vlastnostech tekutin a pevných struktur. Dodává řešení na klíč i na míru postavená řešení založená na špičkové laserové optice, zobrazovacích a senzorových technologiích.

Aplikace

Laserová dopplerovská anemometrie (LDA) laser Doppler anemometry (LDA)
Laserová dopplerovská anemometrie (LDA), známá také jako laserová dopplerovská velocimetrie (LDV), je optická technika ideální pro neinvazivní 1D, 2D a 3D bodové měření rychlosti a rozložení turbulence ve volném i vnitřním proudění.
Laserem indukovaná fluorescence (LIF) Laser-induced fluorescence (LIF)
Planární laserem indukovaná fluorescence (PLIF) je optická diagnostická technika široce používaná v aplikacích pro kapaliny a plyny.
Velocimetrie obrazu částic (PIV) Particle Image Velocimetry (PIV)
Velocimetrie obrazu částic (PIV) je neinvazivní laserová optická měřicí technika pro výzkum a diagnostiku proudění, turbulence, mikrofluidiky, rozprašování a spalovacích procesů.

Další řešení společnosti Dantec Dynamics

Mikro fluidika Mikrofluidika je rychle se rozvíjející oblast výzkumu zaměřená na toky v mikrokanálech v aplikacích, jako jsou MEMS, systémy Lab-on-a-chip a další mikrofluidní zařízení. Pro měření rychlosti, teploty, koncentrace, velikosti kapek a pH s rozlišením v mikronovém měřítku lze použít několik technik, včetně MicroPIV a MicroLIF.
Anemometrie při konstantní teplotě (CTA) Anemometrie při konstantní teplotě (CTA), známá také jako termální anemometrie, je technika měření turbulence v 1D, 2D nebo 3D proudění plynů a kapalin pomocí sond s horkým drátem nebo horkou fólií vložených do proudění.
Vizualizace toku Vizualizace proudění se používá k získání rychlého kvalitativního přehledu o proudění kolem objektů, jako jsou vozidla nebo letadla ve velkých větrných tunelech. Proudění se vizualizuje přidáním mlhy v bodě proti proudu, která pak sleduje proudnici.
Mlha se vytváří pomocí mlžné sondy, která má dlouhou tenkou tyč s malou tryskou, aby se minimalizovalo narušení proudění.
Translate »