Při renovaci staré Jawy se majitel rozhodoval mezi dvěma možnostmi pro odstranění laku – tryskáním a laserem. Po důkladném zvážení bylo využito laserového čištění a zároveň bylo porovnáno s tryskáním.

U částí motoru a více poškozených dílů, které by mohly být náchylné k deformaci, bylo použito laserové čištění. Tato metoda se osvědčila při zachování původního stavu povrchu a dokonale odstranila nečistoty. Při laserovém čištění byly zachovány i ty nejmenší detaily, což je dobře patrné na fotografiích.

Na druhé straně bylo pro zbylé části použito tryskání. Tato metoda vytvořila pevný kotvící profil, který je ideální pro aplikaci nového laku. Povrch byl důkladně odmaštěn a při použití kvalitních laků nebyl žádný problém s jejich adhezí na povrch.

Byla tedy využita kombinace obou metod, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků při renovaci staré Jawy. Díky použití laserového čištění zůstal zachován autentický vzhled a detaily povrchu, zatímco tryskání poskytlo ideální přípravu pro nový lak.


Za poskytnutí case study děkujeme našemu zákazníkovi poskytujícímu služby laserového čištění Lsrservices.

Translate »