JAK FUNGUJE LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ FOREM

Laserové čištění (laserová ablace) – využívá tisíce laserových pulzů za sekundu k pohlcení nečistot a jejich odstranění (vaporizace) z podkladu, aniž by došlo k poškození základního materiálu. Bez dalšího odpadu a s malým nebo žádným rizikem při správném použití jsou laserové systémy ideálním řešením pro čištění různých typů forem. Laserové čištění má konstantní kvalitu a provozní životnost v řádech až statisíců hodin čištění – je tedy nákladově efektivním řešením pro čištění kovů i nekovů.

VÝHODY LASEROVÉHO ČIŠTĚNÍ FOREM

Laserové čištění forem má několik výhod. Mezi nejčastější patří:

Odstranění kontaminantů bez poškození okolních strojů nebo zařízení. Čištění je možné při dodržení bezpečnostních podmínek provádět přímo ve výrobních prostorách.
Snadné nastavení a obsluha. Zaškolení s laserem je rychlé (pár hodin) a jeho obsluha je intuitivní.
Vhodnost pro všechny typy kovových forem. Železo, litina, ocel, hliník, bronz, měď, zlato, platina.
Možnost ruční varianty nebo integrace za pomoci robota. Možnost i kombinované varianty pro obě použití.
Cenová výhodnost s velmi nízkými provozními náklady. Průměrná cena čištění, včetně elektřiny, opotřebení stroje a spotřebních dílů je nižší než 1EUR/hod.
Ekologicky šetrná metoda. Laser využívá pouze elektřinu a nepotřebuje žádnou přidanou chemikálii, abrasivo nebo jiné médium.
Negeneruje (potenciálně) kontaminované zbytky čisticího média. (Abrasiva, voda, chemie). Nevznikají tak bezpečnostní rizika s nimi spojená ani náklady na jejich likvidaci.

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ KOMPOZITNÍCH FOREM

Technologie laserového čištění je obzvláště účinná při čištění velkoplošných forem/nástrojů používaných k výrobě kompozitních plastů vyztužených uhlíkovými vlákny/sklem CFRP/GRP. Současné průzkumy dokazují, že formy z niklu, oceli, hliníku a vysokopevnostní oceli lze čistit laserem efektivně a bez poškození základního materiálu.

Metoda se v současnosti prosazuje jako nákladově nejefektivnější možnost čištění forem v leteckém průmyslu. V porovnání například s tryskáním ledovými peletami je laserové čištění výrazně jednodušší na automatizaci, velmi tiché a až 15krát rychlejší. Laserová metoda navíc probíhá bez nutnosti čištění procesních a abrazivních zbytků.

ČIŠTĚNÍ FOREM NA SKLO

Formy na sklo mají velmi specifické požadavky na čištění. Mezi nejdůležitější problémy při čištění forem patří:

    • Nemělo by docházet ke zvětšování objemu například lahví. Z tohoto důvodu nesmí být ovlivněn základní materiál.
    • Uzavírací hrany musí být zachovány, aby nedocházelo ke vzniku otřepů.
    • Ve skleněných formách lze nalézt mnoho malých otvorů, aby se zajistil přístup vzduchu. Laserové čištění zajistí dobré vyčištění těchto otvorů a samozřejmě nezůstanou žádné zbytky.

 

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ INVARU

Formy vyrobené z materiálu INVAR, niklu, oceli, hliníku a vysokopevnostní oceli lze účinně čistit laserem, aniž by došlo k poškození základního materiálu.

Naše systémy jsou nejen účinné, ale tato technologie je také nákladově nejefektivnější a jednou z nejrychlejších alternativ pro čištění forem v leteckém průmyslu.

ČIŠTĚNÍ VSTŘIKOVACÍCH FOREM

Laserové čištění forem je vynikajícím způsobem čištění a sterilizace forem, protože umožňuje čistit formy přímo u zdroje – bez nutnosti demontáže dílů, ztráty času při přepravě a rizika poškození. Navíc, pokud máme dostatečně velký otvor, lze čištění provádět při provozních teplotách, což znamená, že není nutná doba chlazení a sníži se tak doba nutné odstávky stroje.

Řešení může být buď ruční, nebo automatizované – podle toho, co se nejlépe osvědčí, záleží na provozních potřebách.

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ FOREM PNEUMATIK

Formy na pneumatiky jsou důležitou součástí procesu výroby automobilů. Po několika dnech používání se však na formách mohou začít usazovat nečistoty. To nejen ničí povrchovou úpravu pneumatiky, ale může zpomalit výrobní proces. Laserové čištění pomáhá odstranit nečistoty bez poškození podkladu forem, takže můžete zefektivnit výrobu pneumatik a zároveň prodloužit životnost svého výrobku. Řešení pro laserové čištění nabízí od ručních až po automatizované varianty:

  • Flexibilitu použití pro různé geometrie forem a profilů.
  • Nižší provozní náklady – ve srovnání s možnostmi tryskání médii.
  • Bezhlučnou alternativu, která nepoškodí vaši formu.
  • Snadno použitelné řešení tam, kde jsou omezené rozteče.

LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ PVD NÁSTROJŮ

Aplikace povlaků pomocí PVD (Plasma Vapor Deposition) nabývají v moderní technologii povrchových úprav stále většího významu. Během procesu však nanesený povlak ulpívá nejen na cílovém povrchu, ale shromažďuje se také na okolních materiálech včetně nástrojů a přípravků používaných k držení dílů v reakční komoře.

Nadbytek povlakových materiálů PVD vede časem k nežádoucím účinkům, jako je snížení tolerance obrobků se špatným utěsněním komory, což má za následek zvýšenou vlhkost a prodloužení doby zahřívání.

Translate »