Stroje pro etiketování v potravinářském průmyslu označují zařízení používaná při balení potravinářských výrobků etiketami. Problém při čištění těchto strojů spočívá v hromadění nečistot a kontaminantů, jako jsou lepidla, oleje a zbytky potravin během provozu. K obtížím přispívá složitost strojů, nánosy lepidla na součástech, jako jsou válce, a přísné hygienické normy. Čištění vyžaduje důkladné postupy, aby se zabránilo křížové kontaminaci a zajistilo dodržování předpisů o bezpečnosti potravin. Prostoje při čištění navíc ovlivňují produktivitu, což vyžaduje účinné metody čištění, které minimalizují přerušení provozu.


Výhodou laseru v tomto případě je především to, že dokážeme dokonale rychle a čistě vyčistit podávací válce, které pak splňují přísné požadavky na etikety, které přicházejí do těsného kontaktu s potravinami. Vzhledem k tomu, že válce není nutné ze stroje vyjímat, ušetří se velké množství času a minimální množství kouře vznikajícího při odstraňování lepidel je odsáváno pomocí filtrační jednotky. Čištění je proto velmi rychlé a šetrné k životnímu prostředí ve srovnání s chemickým způsobem, který by se jinak používal.


Pro tuto konkrétní aplikaci jsme využili vláknový pulzní laserový čisticí systém Narran ROD 1000.

Translate »