Tera-SED
Tera-SED je planární velkoplošný fotovodivý emitor na bázi GaAs pro impulzivní generování širokopásmového terahertzového záření (THz).Více informací na stránce výrobce.

TL-1000
TL-1000 umožňuje pevné fázové blokování gigajetových oscilátorů, taccor nebo gecco, na externí referenci s chvěním méně než 100 fs.Více informací na stránce výrobce.

Obohacené stříbrné zrcátko
Pro řízení pulzních paprsků s několika cykly jsou obvykle chráněná stříbrná zrcadla první volbou, protože poskytují širokopásmovou odrazivost bez problémů s rozptylem nebo závislosti na úhlu za velmi konkurenceschopnou cenu.Více informací na stránce výrobce.

Monolitický periskop
Monolitický periskop je navržen tak, aby realizoval širokopásmovou polarizační rotaci nebo posun paprsku v minimálním prostoru a nejvyšší stabilitě díky použití nenastavitelných držáků zrcadla. Je ideální pro rotaci z p-polarizace na s-polarizaci, např. pro použití s ​​venteonem SPIDER nebo pro parametrické fázové přizpůsobení.Více informací na stránce výrobce.

Translate »