taccor - 1 GHz až 10 GHz
taccor je řada femtosekundových laserů s opakovací frekvencí 1 GHz. Lasery kombinují pumpový laser a oscilátor v kompaktní monoblokové konstrukci, která výrazně snižuje nároky na údržbu ve srovnání s jinými podobnými konstrukcemi.Více informací na stránce výrobce.

venteon - několikacyklové pulsy
Používá se v mnoha oblastech fyzikálního, biologického a chemického výzkumu, dokonce i v aplikaci stabilizace CEP a spektroskopie čerpadla a sondy, venteon se vyznačuje spolehlivým výkonem s dlouhou životností.Více informací na stránce výrobce.

Helixx - 250 MHz
Opakovací frekvence v rozsahu MHz jsou zavedenou volbou v oblasti ultra krátkých pulsních laserů. Laser Quantum nabízí řadu femtosekundových laserů s různými výstupními výkony a délkami pulzů. Více informací na stránce výrobce.

THz technologie
THz záření je rychle rostoucí oblastí výzkumu díky své neionizující povaze a transparentnosti pro mnoho materiálů. V kombinaci s časovou doménou spektroskopie může poskytovat informace o vlivu vzorků na amplitudu a fázi záření, čímž poskytuje více informací než jiné spektroskopické techniky.Více informací na stránce výrobce.

Translate »