Laser beam

Zúčastnili jsme se setkání profesionálů z oblasti laserových technologií

Naše společnost byla jako vážená tuzemská firma zabývající se laserovou technologií pozvána na setkání s profesionály ve špičkovém výzkumném centru Hilase Centre, všichni zúčastnění odborníci se zabývají integrací laserových technologií.

Odborné přednášky i diskuze, které byly součástí programu, se věnovaly novým trendům v oblasti laserových aplikací, vývoji vhodných laserových systémů, multi-beam processingu (několikasvazkové obrábění) i dalším možnostem spolupráce. V laboratoři jsme pak měli s ostatními účastníky možnost zhlédnout praktickou ukázku několikasvazkového mikroobrábění za pomoci pikosekundových laserů.

Výhody ekologické technologie vytvářející nové vlastnosti na ošetřeném povrchu materiálu.

Odolnost proti tření a opotřebení
Odpuzuje vodu a bakterie
Proti námraze
Modulace optických vlastností
Dekorativní a estetické
Efektivní funkcionalizace laserového povrchu
Efektivní funkcionalizace laserového povrchu

Poznatky ze setkání jsou cenným know-how v budoucích, téměř neomezených možnostech integrace laserových technologií.

 

Zdroj:

¹Hilase Centre [online].

Translate »