Vývoj čisticího laseru

Od prosince roku 2016 vyvíjíme ve spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR v.v.i. konstrukci a design laserového ručního skenerového čistícího zařízení za podpory strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů.

Projekt si dává za cíl vyvinout první plně funkční čistící laser pro průmyslové použití vyrobený v České republice. Hlavní výhodou tohoto zařízení je snížení ekologické zátěže a nákladová optimalizace při povrchovém čištění různorodých materiálů. Zařízení je lehce modifikovatelné a snadno ovladatelné a pro zákazníky je nabízeno v několika výkonových verzích.

Návrh hlavy čisticího laseru
Vnitřní uspořádání hlavy čisticího laseru

Translate »