Další využití mikroobráběcího laseru

Pomocí velmi ostře zafokusovaného svazku je možné najít uplatnění i v mikroskopických oblastech. Jedná se o opracování materiálů, kde tloušťky nepřesahují 1mm a opracování je nutné provést s přesností na mikrometry

Zafokusovaný svazek má v tomto případě velikost jen pár mikrometrů a na rozdíl od použití v strojírenském svařování, takováto zařízení musí být pro dosáhnutí vysoké přesnosti velice kvalitně řízena. Pro malé tepelné ovlivnění v místě obrábění je zapotřebí používat lasery s velmi krátkými impulsy, za to s obrovskými špičkovými výkony.

Mezi nejžádanější operace v oblasti mikroobránění s laserem patří mikrořezání, děrování, scribing, a selektivní odstraňování materiálu.

Mikrořezání a scribing


Kvalita řezu , rychost řezu na druhou stranu velikost tepelného ovlivnění, jsou parametry, které jsou v aplikaci mikrořezání velice žádané. Z tohoto důvodu se zde využívají systémy s galvo hlavou, které zaručují vysokou poziční přesnost. Typické rychlosti jsou 1-5 m/s. A pro tuto aplikaci se používaji quasi –cw lasery, nebo lasery generující pulzy ve femto a pikosekundové oblasti.


Mezi tyto aplikace patří řezání diamantu, křemíkových desek, safíru, keramiky a dalších.


Mikrovrtání


Při mikrovrtání jsou tvořeny díry buď průchozí anebo dle požadavků slepé. Přičemž díry mohou být jen 2 mikrony velké a rychlost děrování je možné dosáhnout až 1000děr/s.

Mikrovrtání lze provádět do široké škály materiálů jako jsou keramika, kovy, sklo, polymery a jiné.


Obr: děrování o průměru 1um do skla


Selektivní odstraňování materiálů

S rozvojem mikroelektroniky, kosmického průmyslu a automotive průmyslu je požadavek miniaturizace zcela běžný. To se netýká jen co nejmenších mechanických součástí ale také elektroniky. V těchto odvětvích je zapotřebí vměstnat velké množství elektoniky do co nejmenšího prostoru. Proto obor mikroelektroniky je stále více žádaný. Pro co nejmenší rozměry elektronických součástí se využívá odstraňování vodivého nebo izolačního materiálu na substrátu. V minulosti se používala maska před nanesením vrstvy ve formě pásky nebo malého filmu a nežádaná vrtva v určitých místech se odstranila leptáním. Odstraňování vrstev laserem  v mikroelektronice je dobrou alternativou k tomuto tradičnímu postupu. Využití laserové techniky do odstraňování vrstev přineslo s sebou ryhlost, efektivitu a přesnost. Pokud je třeba vyrobit více návrhu elektrických obvodů na PCB, laserová technika je velice úspěšnou metodou jak tohoto dosáhnout.
Odtraňovat laserem lze velikou škálu předmětů bez toho, aby se narušil substrát nebo jiná vrstvička pod nežádoucí vrstvou. Jedná se o odstraňování vrstev kovů, ITO vrstev, nebo zlata, mědi aj.

Obr. Odstranění zlata z PET
Obr. Odstranění zlata z PET

Ultratenké značení.

V současné době roste poptávka po velmi malém ale kvalitním značení a to do různých i transparentních materiálů jako je diamant, sklo , keramika, polovodiče a další. Velikost značení může přitom být pouze 50 x 50um velké

Značení na polovodičovém waferu (buňka 1x1mm)
Značení na polovodičovém waferu (buňka 1x1mm)

 

 

Lasery vhodné pro mikroobrábění

Pracovní stanice Veles CO2 Fiber laser marking and engraving station Narran Veles
Dřevo
Plasty (PMMA)
Sklo
Textílie
Papír
Materiály pro označení
Stanice vhodná pro značení, gravírování a výsek. Vhodná pro menší provozy i průmyslové prostředí. Výroba přímo v ČR.
Na dotázání
Pracovní stanice Veles Fiber Fiber laser marking and engraving station Narran Veles
Kov
Stanice vhodná pro značení a gravírování kovů. Vysoká životnost. Výroba v ČR.
Na dotázání
OEM značicí lasery OEM systems are specially designed for easy integration into production lines or other systems while maintaining maximum productivity and operational safety. OEM fiber and CO2 lasers are available.
Dřevo
Plasty (PMMA)
Sklo
Textílie
Papír
Materiály pro označení
Kov
Systémy vhodné pro integraci do výrobních linek. K dispozici varianta CO2 i fiber pro širokou škálu materiálů.
Na dotázání
Translate »