glass CO2 laser tube

Vyměňte skleněnou trubici za kovovou

Kovové laserové trubice jsou dražší, ale mnohem kvalitnější. V článku si podrobně popíšeme výhody i nevýhody obou typů trubic a také jeden případ z praxe, kdy jsme vyměňovali nekvalitní trubici v laserovém plotru čínské výroby.

Co je to skleněná laserová trubice a jak funguje? Skleněná trubice je zdroj laserového paprsku, kterou většinou můžete potkat právě v čínských laserových řezacích plotrech. Laserový paprsek se v ní generuje pomocí anody, katody a napětí 10 000-20 000 voltů, které mezi nimi prochází skrz natlakovanou směs CO2, dusíku, helia atd. (Proto se těmto laserům říká CO2 lasery, případně plynové lasery.) Když skleněná trubice začne generovat paprsek, uvolňuje se velké množství tepla, které je třeba odvádět, a to většinou vodním chlazením. Na výstupu z trubice je polopropustné zrcátko (prostupnost okolo 5%). Paprsek, který vychází skrz zrcátko, je neviditelný a má vlnovou délku 9,4 až 10,6 µm.

Druhou možností jsou technologicky pokročilejší kovové trubice. Kovové trubice nepotřebují vysoké napětí, laserový paprsek generují pomocí zhruba 2mm štěrbiny natlakované plynem a RF (radiofrekvenčního) signálu, který umožňuje přesnější nastavení výkonu a rychlejší odezvu paprsku. Tyto trubice mají velmi stabilní výkon, výstupní laserový paprsek má lepší parametry a přenesená energie je mnohem „kvalitnější“ než u skleněné trubice. Právě kvalita paprsku je důvod, proč nelze srovnávat skleněné a kovové trubice čistě podle výkonu: 80W kovová trubice prořízne stejný materiál za stejný čas jako 130W skleněná trubice. To však není jediná výhoda kovové trubice oproti skleněné. Díky přesnějšímu a pokročilejšímu provedení vydrží kovová trubice téměř 5x – 8x déle (kovová trubice: 60 000 hodin, skleněná trubice: 8000-15 000 hodin), navíc je možné ji po skončení doby životnosti repasovat. U skleněných trubic možnost repase není. Jedinou výhodou skleněné trubice oproti kovové je tak pořizovací cena – nejlevnější skleněné trubice se dají pořídit za 15 000 Kč, kdežto kovové začínají na 70 000 Kč.

Pokud vyrábíte malé množství výrobků a nezaleží vám na době výroby a kvalitě, je pro vás skleněná trubice v čínském plotru volba číslo jedna. Jestliže ale potřebujete kvalitní a rychlý řez plus spolehlivou technologii, dejte přednost kovové CO2 trubici.

Přestavba čínského plotru se skleněnou trubicí

Pokud jste si koupili čínský plotr (laser) se skleněnou trubicí a nevyhovuje vám kvalita výrobků nebo čas řezání, můžete si u nás nechat vyměnit skleněnou trubici za kovovou. Výsledky jsou přímo spektakulární, jak můžete vidět na následujících mikrofotografiích, které srovnávají gravírování do dřeva na stejném stroji, ovšem nejdřív se skleněnou trubicí a potom s kovovou. (Materiál, grafika i nastavení parametrů je v obou případech stejné.)

Paprsek ze skleněné trubice nebyl rovnoměrný, kvalita svazku také nebyla nejlepší a pod mikroskopem jsou dobře znatelné hojné nedokonalosti v gravírování. Na druhém obrázku (gravírování kovovou trubicí) je výsledek je mnohem kvalitnější, je vidět jemný rastr jednotlivých „průjezdů“ laseru.

Výměnu laserových trubic zvládneme během jednoho dne. Na ukázku jsme vyfotografovali výměnu na našem předváděcím stroji:

Stroj s původní skleněnou trubicí a po výměně s novou kovovou trubicí Coherent:

Řezání plexiskla se na zkušebním stroji zrychlilo 2,2x a řezání dřeva 2x.

Upravíme vám jakýkoli laserový plotr bez ohledu na velikost a výkon laseru.

Shrnutí výhod kovové trubice (kovového rezonátoru):

  • dvojnásobná rychlost řezu
  • kvalitnější gravírování
  • vyšší stabilita rezonátoru (laseru)
  • lepší možnost modulace výkonu
  • vyšší životnost trubice
  • možnost opravy (repase)

Nevýhody:

  • vyšší pořizovací cena

Řezání a značení dřeva na laseru čínské výroby, u kterého jsme vyměnili původní skleněnou trubici za kovovou:

Translate »