Enclosed pulsed fiber cleaning laser

ROD 20 bude sloužit vědě

V prosinci 2018 jsme instalovali značicí stanici Narran ROD 20 na vědeckém pracovišti v Praze. Laser zde budou využívat ke zkoumání teplotní odolnosti materiálů a změn jejich vlastností.

Systém jsme navrhli s ohledem na požadavky zákazníka, mezi které patřila mimo jiné variabilita polohování skenovací / značicí hlavy. Konstrukce umožňuje nastavení výšky hlavy až do 70 cm a její otáčení v rozsahu ±100°. Pro jemné doladění polohy je hlava připevněna na dva posuvy s krokovými motory. Laserové záření je do skenovací hlavy vedeno flexibilním optickým vláknem.

Pracovní prostor laseru je zakrytovaný s možností vstupu čtyřmi dveřmi. Na žádost zákazníka je možné celý kryt pracovního prostoru demontovat, aby bylo možné značení rozměrných částí. Stanice má malé rozměry a je proto možné umístit ji přímo na laboratorní stůl. Pro její provoz je nutné pouze běžné napájení 230 V / 50 Hz.

Laserová značící stanice ROD 20 je řízena z externího PC připojeného přes USB rozhraní. Nastavování polohy krokových motorů a spouštění laserové úlohy je možné provádět na externím ovladači.

Translate »