Restaurování a konzervování

Restaurovaní, odstraňování graffiti, povětrnostních vlivů i přetrvávajících nečistot, nic z toho není pro čisticí systém ROD problém. Laser je obzvláště vhodný pro velmi citlivé restaurování památek nebo starých předmětů.

Restaurování kovů

Laser je velmi vhodný pro restaurování a konzervaci široké škály kovů a starožitností z nich vyrobených. Laser zvládne odstranit oxidaci a patinu z bronzových povrchů. Široké spektrum využití najde laser i při restaurování velkých povrchů přímo na bronzových a měděných površích, kde umožní zachovat původní patiny.

Restaurování dřeva, odstraňování laků, odstraňování barev

Čisticí laser se dá také použít na šetrné odstraňovaní transparentních laků, vodou ředitelných barev, čištění zašedlého – zčernalého dřeva ať už vlivem atmosférických jevů nebo zasažené požárem – sazemi.

Restaurování zdiva a odstraňování graffiti

Výjimečný úspěch má laserové řešení i v restaurování zdí, jmenovitě pískovce, žuly, mramoru a mnoha dalších. Největší výhodou čištění historických budov a zdí laserem je zachování podkladového materiálu, ten zůstává na rozdíl od nečistot nedotčen.

Translate »