Držáky optických hranolů
Držáky pro připevnění vzorků s neurčitým tvarem a optické hranoly, atd.
Rotátory polarizátorů
Používá se k úpravě směru polarizace vlnových desek a optiky polarizátoru. Držák má 360 stupňů rotace.
Držáky filtrů

Držáky pro transmisivní optiku, které nevyžadují optické zarovnání, jako jsou ND filtry a barevné filtry. Navrženy tak, aby vyhovovaly různým tloušťkám a usnadňovaly výměnu filtrů.
Irisové clony
Irisové clony, které mohou změnit velikost clony beze změny středu clony.
Optické štěrbiny
Štěrbiny mají dvě protilehlé břitové čepele, které mohou být upraveny tak, aby měnily mezeru mezi nimi. Typická použití zahrnují spektrofotometry, optické systémy a difrakční experimenty Schlieren.
Držáky na prostorové filtry
Prostorové filtry eliminují zkreslené laserové vlny a šumy, které vyzařují čisté sférické vlny pro paprsky. Používá se v optických systémech, jako jsou interferometry a hologramy, u nichž je kvalita kritická.
Držáky na beam expandéry
Čtyřosý nastavitelný držák pro laserový beam expandér BE a LBED. Hrot, náklon a centrování mohou být nastaveny.
Držáky laseru
Nastavitelné držáky laserů se stojanem, kinematické laserové držáky, tyčové držáky laseru
Držáky objektivů
Používá se k objektivům v optických experimentech.
Translate »