Využití laseru v automobilním průmyslu

Lasery v automotive – kde všude je lze nalézt?

Vláknové a CO2 lasery disponují širokou škálou výstupních výkonů od jednotek wattů až po desítky kilowattů, každý takový systém pak nachází uplatnění v různých procesech. Zatímco systémy o nižších výkonech své uplatnění najdou zejména u značení a gravírování, vysoce výkonné systémy pak poskytují řezání, čištění a svařování o vysoké kvalitě.

 

Zpracování plastů laserem

Lasery se využívají při zpracování plastových dílů, příkladem konkrétních aplikací jsou nárazníky, sloupky, spoilery, lišty, panely interiéru a palubní desky, poznávací značky a kryty světel. Používá se široká škála plastů:

  • akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • termoplastický polyolefin (TPO)
  • polypropylen
  • polykarbonát
  • vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • kompozit a laminát

Plasty mohou být bez povrchové úpravy nebo lakované a mohou být kombinovány s dalšími materiály – například s látkou potaženými vnitřními sloupky, kompozitními nebo dýhovanými obkladovými panely a nosnými konstrukcemi vyplněnými uhlíkovými nebo skleněnými vlákny pro vyztužení.

Vláknové čisticí laserové systémy zároveň nacházejí široké využití v oblasti opravy a čištění forem pro vstřikování plastových dílů. Primární důvod pro růst obliby čisticích laserů na úkor chemického nebo abrazivního čištění spočívá v šetrnosti, s tím související vysoké opakovatelnosti procesu, nízkým provozním nákladům, výrazně vyšší mobilitě systémů, šetrnosti k životnímu prostředí a absence nutnosti práce s kontaminovaným odpadem/čisticím médiem.

Čištění industriálních vstřikovacích forem za pomoci laserové ablace
Čištění industriálních vstřikovacích forem metodou laserové ablace

Lasery lze použít k vyřezání nebo vyvrtání otvorů pro upevňovací body, světla, spínače, parkovací senzory a další součásti, stejně jako k degradaci nebo ořezání přebytečného plastu, který zůstal po procesu vstřikování (viz. laserová stanice na ořez vtoku). Kryty světlometů a čočky vyrobené z čirého plastu často vyžadují ořezání laserem, aby se odstranily výstupky odpadního plastu, které zůstaly po vstřikování.

Operace řezání plastů se obvykle provádějí s výkonem laseru od 80 W výše, v závislosti na čase, který je k dispozici pro dokončení úkolu; pro tyto aplikace jsou vhodné naše řady Narran OEM Veles. Při posuzování celkové doby cyklu pro sadu operací je třeba vzít v úvahu dobu manipulace, aby bylo možné odpovídajícím způsobem zvolit výkon laseru. Požadavky na manipulaci mohou být samozřejmě složité a řezné operace často vyžadují trojrozměrný pohyb laserového paprsku nebo dílu.

Stanice na laserový ořez vtoků
Stanice na laserový ořez vtoků Narran

Čištění/texturování povrchů

Laserová technologie nejsou v automotive využívány jen na řezání, vrtání a ořezávání. Laserová ablace nabízí v automobilové výrobě také několik aplikací. Příkladem je úprava povrchu nebo odstraňování barvy, rzi a dalších nežádoucích povrchů z vybraných oblastí kovů nebo kompozitu, využití najde i při čištění vstřikovacích forem a dílů. To je často nutné, když má být součást připevněna lepidlem k lakovanému povrchu; může být nutné odstranit vrchní vrstvu laku nebo zdrsnit povrch, aby se podpořila dobrá přilnavost.

Vysoké efektivity čisticí lasery dosahují i při přípravě povrchu pro svařování, pájení, lakování, a čištění již hotových svárů. Laser dodává právě tolik energie, aby odstranil nežádoucí povrch, aniž by poškodil materiál. Snadno lze realizovat přesné geometrie, řídit hloubku ablace a strukturu povrchu a měnit ablační vzory podle potřeby s minimálním úsilím.

Odstraňování nečistot za pomoci laseru
Odstraňování nečistot za pomoci laseru
Translate »