Dotační projekty

Projekt: Vývoj nové generace mobilního čistícího laseru
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva: APLIKACE IV. výzva – bez účinné spolupráce
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012432
Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zprostředkující subjekt: Agentura pro podnikání a inovace

V prosinci roku 2017 byla ve společnosti Narran s.r.o. zahájena realizace projektu „Vývoj nové generace mobilního čistícího laseru“. Předpokládaným datem ukončení projektu je leden roku 2020.

Cílem projektu je vývoj vláknového laserového systému určeného na čištění včetně laserové hlavice a robotické laserové aplikace. Zařízení bude umožňovat jak ruční uchycení, tak instalaci na robotický systém, který zohlední aktuální celosvětové trendy v oblasti laserového čištění a bude následně uplatněn na trhu moderních laserových prostředků. Projekt zahrnuje mimo jiné výzkum a vývoj v oblasti vlivu parametrů laserového svazku jakými jsou např. výkon, energie pulzů, délka pulzů na kvalitu čištění daného povrchu. V rámci projektu dojde k vyvinutí designu, koncepce, funkcionalit a detailů a ověření prototypu v reálném prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Projekt 3D tisk krytování laserové hlavy pro gravírovací systémy

Projekt Interakce laserového záření s látkou

Translate »