OP TAK – až 60% dotace na čisticí lasery

Ministerstvo vyhlásilo výzvu I. týkající se podpory oběhového hospodářství s cílem urychlit přechod České republiky na oběhové hospodářství prostřednictvím implementace technologií minimalizujících vznik odpadů a zvyšujících recyklaci. Více o výzvě OP TAK na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jednou z možností je získání dotace na pořízení ručního čisticího laserového systému, který přispívá k efektivnímu čištění a znovupoužití materiálů. Podpora je určena pro malé a střední podniky, s možností pokrytí až 60 % nákladů na zařízení. Projekt musí být dokončen nejpozději do konce roku 2026, přičemž jsou stanovena určitá specifika a omezení v souladu s pravidly výzvy.

Chcete se o možnostech státních dotací na pořízení čisticích laserů dozvědět více? Kontaktujte nás!
Ing. David Rebhán
Obchodně-technický manažer
Translate »