Čištění plastikářských forem

Rychlost čištění je klíčová i pro čištění forem na plasty, laser je i zde ideálním řešením nejen díky rychlosti, ale i díky šetrnosti k podkladovému materiálu (formě), která je na poškození náchylná (obzvláště pískováním).

Dalším důvodem je častá vysoká lesklost povrchů forem (a výsledných produktů). Laser je schopný zaručit to, že vysoký lesk nebude vlivem laseru narušen.

Čištění sklářských forem

Sklářské formy jsou na čištění mimořádně náročné. U skleněných produktů (např. lahví) nesmí dojít ke zvýšení objemu produktu, proto je důležité čištěním dokonale zachovat podkladový materiál. Zároveň obsahují tyto formy nespočet malých otvorů zajišťujících únik vzduchu.

Laser je schopný důkladně vyčistit jak otvory pro únik vzduchu, tak i formu jako takovou bez jakéhokoliv poškození.

Čištění potravinářských forem

Hygiena je stěžejním aspektem pro čištění v potravinářském průmyslu. Podmínky pro zpracovávání potravin jsou z hlediska čistoty velmi přísně kontrolovány a proto musí být čištěny s důrazem na ekologii.

Laser je v tomto případě ideální řešení, jelikož jde o velmi důkladný čisticí proces a zároveň je snadné ho integrovat ho do výrobní linky.

Čištění gumárenských forem

Rozhodujícím prvkem pro čištění gumárenských forem je rychlost. V tomto případě je laser ve znatelné výhodě oproti konvenčním metodám čištění (pískování, vysokotlaké čištění, chemické čištění), jelikož dokáže stejnou práci vykonat i za zlomek času (zejména u hojně používaných hliníkových forem).

Laser je zároveň vhodný i pro čištění velmi silného a odolného znečištění, což pro konvenční metody může být problém

Odstraňování nánosů PUR pěn, lepidel, separátorů, tmelů, vosků

Především z výrobních forem, nástrojů, lisů nebo válcovacích přípravků.

Translate »