JAK FUNGUJE LASEROVÉ ČIŠTĚNÍ

Laserové čištění (laserová ablace) – využívá statisíce laserových pulzů za sekundu k pohlcení nečistot a jejich odstranění (vaporizace) z podkladu, aniž by došlo k poškození základního materiálu. Bez dalšího odpadu a s malým nebo žádným rizikem při správném použití jsou laserové systémy ideálním řešením pro čištění při aplikacích, kde je klíčové zachování původního materiálu. Laserové čištění má konstantní kvalitu a provozní životnost v řádech až statisíců hodin čištění – je tedy nákladově efektivním řešením pro čištění kovů i nekovů, zdiva, pískovce, žuly, kamene a mnoha dalších.

VÝHODY RESTAUROVÁNÍ ZA POMOCI LASERU

Mezi nejčastější výhody laserové aplikace v restaurátorském odvětví patří:

Odstranění kontaminantů bez poškození původního povrchu. Laser je vhodný pro delikátní čisticí procesy kde je hlavním kritériem šetrnost.
Laserový systém je mobilní. Laserový systém se i s příslušenstvím vejde do malé dodávky a vše, co k jeho provozu potřebujete, je elektřina.
Nenáročná obsluha. Laserový systém může mít několik přednastavených parametrů v závislosti na čištěném materiálu, práce s laserem je oproti manuálním metodám nenáročná a intuitivní.
Laser slouží jako šetrná metoda bez přídavného materiálu. Laser využívá pouze elektřinu a nepotřebuje žádnou přidanou chemikálii, abrasivo nebo jiné médium.
Negeneruje (potenciálně) kontaminované zbytky čisticího média. (Abrasiva, voda, chemie). Nevznikají tak bezpečnostní rizika s nimi spojená ani náklady na jejich likvidaci.
Cenová výhodnost s velmi nízkými provozními náklady. Průměrná cena čištění, včetně elektřiny, opotřebení stroje a spotřebních dílů je nižší než 1EUR/hod.

RESTAUROVÁNÍ KOVU

ODSTRAŇOVÁNÍ RZI
Jedním z nejčastějších použití laserových řešení je odstraňování rzi. To se provádí za účelem přípravy na svařování nebo lepení, zlepšení efektivity nebo obnovy výrobků, jako jsou historické stavby, do jejich původní krásy. Mezi nejběžnější kovy, které mohou rezivět, patří zejména železo, litina, kované železo, a ocel

ODSTRANĚNÍ OXIDACE
Laserové čištění je účinným prostředkem k odstranění rzi, ale funguje i na kovy, které neobsahují železo, ale přesto se na nich vytváří oxidový povlak. Oxidy mohou změnit integritu vašeho výrobku a vytvořit ochrannou vrstvu. I když to zní pozitivně, ve skutečnosti dochází k tomu, že se váš výrobek rozpadá a odstranění této oxidační vrstvy ho vystaví dalšímu poškození. Laserové čištění nejenže odstraní tuto ochrannou vrstvu, ale také zcela odstraní znečišťující oxidy z vašeho výrobku – ochrání ho tak před dalším poškozením. Mezi nejběžnější kovy bez železa patří hliník, bronz, měď, zlato a platina.

ODSTRANĚNÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV RŮZNÝCH KOVŮ

Tzv. decoating umožňuje jednoduše odstranit nežádoucí povrchovou úpravu, lak, barvu nebo dokonce tenkou vrstvu jiného materiálu (např. zlata). Po laserovém čištění vám tak zůstane pouze původní materiál připravený k jiné povrchové úpravě.

Zdroj fotek: Zákazník Restolaser.com (systém Narran ROD 200, využití v muzeu pro restaurování památek)

KAMENNÉ PAMÁTKY A UMĚLECKÁ DÍLA

V oblasti konzervace/čištění jsou nejdůležitějšími parametry určujícími podmínky typ kamene a charakter jeho povrchu.
Charakteristiky vrstev (např. černé krusty, prachové usazeniny, saze po požáru, soli), které mají být odstraněny laserovým systémem, jsou rovněž důležité zejména kvůli účinku a rychlosti procesu čištění.
Důležité jsou také interakce a účinky mezi laserovým paprskem a všemi povrchy historických budov, památek nebo uměleckých děl, které budou laserem čištěny.

Pískovec, vápencový pískovec, mramor, červený vápenec i další světlé druhy kamene vykazují po laserovém čištění velmi úspěšné výsledky.

Zdroje fotek: Zákazník/partner Swisspowerwash.ch (systém Narran ROD 500, využití jako služba primárně v oblasti tryskání, čištění kamene)
Zákazník bauing.cz (systém Narran ROD 500, využití jako služba primárně v oblasti stavebnictví)
Zákazník Restolaser.com (systém Narran ROD 200, využití v muzeu pro restaurování památek)

 

DEKONTAMINACE/ODSTRAŇOVÁNÍ SAZÍ

Laserové čištění je efektivní pro odstranění sazí způsobených požáry. Černá barva má tu vlastnost, že neodráží mnoho světla, ale místo toho téměř vše pohlcuje. Saze absorbují krátké pulzy, což způsobí, že saze projdou krátkým a intenzivním nárůstem teploty a odpaří se. Poškození způsobená kouřem lze selektivně a přesně odstranit z cihel, dlažby, lakovaných povrchů, dřevěných a ocelových trámů i z ozdobných a dekorativních prvků.

Zdroj videa: Zákazník/partner Laserindustries.com.au (systém Narran ROD 200, 300, 500 a 1000, využití jako obecná služba, distribuce laserů)

Restaurování fasád

Laser dokáže odstranit i hluboce usazené deposity prachu především z cihlových či kamenných fasád a efektivně tak obnovit původní vzhled zdiva.

Zdroj videa: Zákazník cleaninglaser.nl (systém Narran ROD 500, využití jako služba (čištění kovových dílů zejména v lodním průmyslu, čištění fasád, obecné služba, …)

RESTAUROVÁNÍ DŘEVA

Při správném nastavení je laser schopen odstranit vrstvu laku/barvy nebo sazí z různých druhů dřevěných povrchů

Zdroj videa: Zákazník/partner mehrlaser.at (systém Narran ROD 500, využití jako obecná služba pro různé aplikace)

Translate »