Zařízení:
Systém pro laserové čištění ROD 500

Adresa firmy:
Rusko, Novocheboksarsk, Chuvashskaya Republika

Odvětví:
Výroba fotovoltaických (solárních) modulů

Proces:
Laserové čištění palet od ITO

Realizace:
2020 – 2021

O společnosti

Hevel Energy Group
Společnost Hevel byla založena v roce 2009 společnostmi Renova Group a Rosnano OJSC pro výrobu solárních panelů a výstavbu solárních energetických zařízení. Výroba se nachází ve městě Novocheboksarsk a je největším závodem na výrobu fotovoltaických modulů v Rusku. Na jaře roku 2015 dosáhla elektrárna své projektové kapacity, v červenci 2017 se v důsledku modernizace výroba solárních modulů zdvojnásobila na 160 MW ročně. V roce 2018 závod dokončil přípravy na rozšíření výrobní kapacity na 260 MW. V současné době společnost zaměstnává přes 600 specialistů.

Hevel Group využívá vysoce výkonnou technologii (HJT). Současná výrobní kapacita činí 340 MW / rok.
Hevel Group je také největším investorem do solárních parků v Rusku a SNS – s projektovým potrubím 1,1 GW v různých regionech.
Hevel Group je jedním z předních světových průmyslových výrobců HJT FV článků a modulů, přičemž jejich výrobky jsou dodávány do různých regionů, včetně zemí EU, Indie, Japonska a dalších.

Požadavky od zákazníka

V souvislosti se zvýšeným objemem výroby vznikla potřeba pro přídavné zařízení pro čištění technologických zařízení. Uvažovány byly dva způsoby čištění, ultrazvukové a laserové. Výsledkem bylo rozhodnutí ve prospěch laserového čištění díky jeho nízkým provozním nákladům, efektivitě, šetrnosti k materiálu i životnímu prostředí a mobilitě.

Laserový čisticí systém je určen pro bezkontaktní odstranění tenké vrstvu oxidu india olova (ITO), která se nanáší na povrch palet z nerezové oceli během magnetronového rozprašování (PVD). Palety se používají k umístění křemíkových destiček během výroby FV panelů nanesením elektricky vodivé vrstvy. Čištění probíha bez narušení morfologie povrchu palet a zmenšení jejich tloušťky. Kromě toho by zařízení umožňuje bezkontaktní čištění povrchů různých materiálů od rzi, barev, mastnoty a jiných druhů znečištění.

Technické požadavky

Systém pro laserové čištění je mobilní a zahrnuje:
• Laserový zdroj s výkonem 500 W s nastavitelnou délkou pulzu od 30 do 100 ns;
• Optické vlákno délky 10 m;
• Laserovou hlavu s automatickým nastavením fokusační vzdálenosti od 100 do 180 mm;
• PLC;
• Řídicí systém s dotykovým displejem a možnostmi přístupu (operátor, správce, servis);
Certifikované ochranné brýle pro laserové čištění;
• Sada spotřebních dílů;
Průmyslové odsávání

Specifikace

Systém pro laserové čištění NARRAN ROD 500W
Průmyslové odsávání Sibilia SM2

Výsledek:

Po instalaci a uvedení do provozu byl laserový čisticí systém testován, aby bylo zajištěno, že bude dosaženo zaručeného výkonu a kvality čištění.
Ve srovnání se stávající ultrazvukovou jednotkou:
spotřeba energie byla výrazně snížena;
• počet přípravných opatření (předběžná instalace – demontáž jednotlivých dílů) se snížil a v důsledku toho se snížila celková doba věnovaná čištění;
náklady na likvidaci čisticích prostředků se snížily;
zvýšila se ekologická bezpečnost práce.

Kouř vznikající při čištění je odstraňován průmyslovým vysavačem SM2 připojeným k laserové hlavě.
V budoucnu se plánuje robotizace procesu čištění a její zabudování do technologické linky na výrobu fotovoltaických modulů.

Translate »