Laserové odstranění tavného lepidla z nanášecích válců, které slouží jako klíčová součást přístroje pro plošné lepení zrcadel, přináší jednoduché a efektivní řešení. Tradiční metody, jako je mechanické odstraňování nebo tryskání, jsou v tomto případě složité a komplikované. Vyžadují demontáž ložisek a navíc dochází k opotřebení jemných struktur nanášecích válců.

Díky využití laseru ROD 1000 se odstranění lepidla stává snadným a rychlým procesem. Laserový paprsek přesně a účinně odstraní lepidlo z povrchu válců. Celý proces trvá méně než jednu hodinu, jedná se tedy o rychlou a efektivní alternativu k tradičním metodám. Díky laseru není nutné demontovat ložiska a šetří se jemné struktury nanášecích válců, což přispívá ke zvýšení jejich životnosti.

Laserové odstranění lepidla je tedy šetrné, účinné a časově efektivní řešení pro nanášecí válce v přístroji pro plošné lepení zrcadel.


Za poskytnutí case study děkujeme našemu zákazníkovi poskytujícímu služby laserového čištění Lsrservices.

Translate »