Čištění skleněných trubic zahrnuje v tomto případě odstranění organických i anorganických látek. Ve výrobním procesu jsou trubky z nerezové oceli vystaveny vysokým teplotám přesahujícím 1000 °C pomocí indukčního ohřevu, přičemž jsou obklopeny ochrannou atmosférou vodíku. Tato ochranná atmosféra se udržuje průchodem trubic z nerezové oceli přes trubice z křemenného skla. Zbytky minerálních olejů a odpařených kovů vedou k tvorbě usazenin na vnitřním povrchu trubek z křemenného skla. Tyto usazeniny přispívají ke vzniku povrchových vad na vyráběných trubkách z nerezové oceli.


Přestože jsou trubice z křemenného skla vysoce odolné vůči chemickým změnám a zůstávají nezměněny i při teplotách přesahujících 2 000 °C, lze z nich usazeniny účinně odstranit, aniž by došlo k poškození jejich povrchu. Proces odstraňování zahrnuje použití pulzního laseru a následný chemický oplach. Náklady na tuto metodu čištění se pohybují přibližně od 6 do 20 eur v závislosti na velikosti trubic a rozsahu znečištění.


Za poskytnutí case study děkujeme našemu zákazníkovi poskytujícímu služby laserového čištění Lsrservices.

Translate »