Chcete–li připravit pevné ocelové konstrukce pro nový nátěr, je třeba odstranit nátěry staré, rzi a zbytky minerálních olejů. To lze provést kombinací mechanického odstraňování nečistot a laserového čištění. Při tomto procesu je klíčové zachování kotvícího profilu, který je potřebný pro nový nátěr. Důležité je také minimalizovat znečištění okolního prostředí abrazivními částicemi.


Za poskytnutí case study děkujeme našemu zákazníkovi poskytujícímu služby laserového čištění Lsrservices.

Translate »