Stali jsme se distributorem společnosti Dantec Dynamics

S velkým potěšením oznamujeme, že jsme se stali distributorem společnosti Dantec Dynamics, předního světového dodavatele přístrojů pro měření průtoku a charakterizaci částic v České republice.

Společnost Dantec Dynamics se specializuje na vývoj, výrobu a aplikační podporu měřicích systémů, které získávají a analyzují údaje o fyzikálních vlastnostech tekutin a pevných struktur. Dodává řešení na klíč i na míru postavená řešení založená na špičkové laserové optice, zobrazovacích a senzorových technologiích.

Od nynějška je v distribuci společnosti Narran s.r.o. kompletní sortiment řešení pro následující vědecké aplikace:

Velocimetrie obrazu částic (PIV)
Mikrofluidika
Laserem indukovaná fluorescence (LIF)
Laserová dopplerovská anemometrie (LDA)
Anemometrie při konstantní teplotě (CTA)
Vizualizace průtoku.

 

Translate »