Řezací a čistící laser pro výrobní a vývojové účely

Mediálně známí český vynález přelomových baterií má nyní k dispozici na výrobu a testování dva laserové vláknové systémy, a to jeden řezací s pracovní plochou 1×2 m  a výkonem 1 kW a druhý systém čistící stanici ROD o výkonu 50W a pracovní plochu 1x1m

Zlepšení: Oba zmíněné laserové systémy jsou stavěny na míru pro potřebu a výzkumu a testování ale zároveň dimenzovány pro větší před-sériovou výrobu

  • Klient: HE3da