Dodávka 2ks Thunderlaser do AV ČR

Dodání Thunderlaseru k používání k základnímu vývoji.

Více informací zde

  • Klient: Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, .v.v.i.